Nový školní rok 2015 - 2016

Keramický kroužek je určen pro žáky od 2. – 9. třídy, kteří rádi modelují a vytvářejí pomocí keramické hlíny.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 13:00 – 14:30 nebo od 15:00 – 16:30. První společné setkání – INFORMATIVNÍ – proběhne 22. září ve 13 hodin v prostorách školy ( kuchyňka- v přízemí školy ) a bude trvat přibližně 30 minut. Zájemci se dozví, jaké pomůcky si přinést na kroužek, popř. doladíme rozdělení do skupin. Tvořit začneme od 29.září 2014 v keramické dílně. 

Zapomenuté výrobky, pomůcky

Někteří žáci, kteří byli přihlášeni do keramického kroužku ve školním roce září 2014 - červen 2015, mají ještě v dílně nevyzvednuté výrobky, tašku s pomůckami a ručníky. Vyzvedněte si vše do konce září po domluvě s vyučujícími kroužku.
 
 
 
 

Keramika ZŠPL Hostomice

Již třetím rokem funguje na naší škole keramický kroužek. Vznikl z iniciativy Mgr. Lucie Strohschneiderové a Mgr. Věry Kalátové. Díky finančnímu daru od Honebního společenstva Hostomice I mohla naše škola zakoupit keramickou pec a zřídit  dílnu v prostorách školy.
 
 
Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, zdobení engobami nebo glazování aj. Domů si děti odnášejí plošná a prostorová díla, někdy kombinovaná s jinými materiály – lýkem, organzou, korálky, přírodním materiálem atd. Své výrobky mohou prezentovat na výstavách či jarmarcích pořádané školou.
 
Cílem keramického kroužku je naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem
 - dát možnost k rozvoji citu pro materiál
- umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie
- podpořit kladný vztah k výtvarnému umění
 
Do budoucna bychom rádi rozšířili kroužek i pro žáky druhého stupně a vybavili dílnu také hrnčířským kruhem.

Kontakt

Keramikazsplhostomice

 TOPlist